İş İlişkisinden Kaynaklı Hukuki Süreçler
Yazan: Avukat Mehmet GÜNEŞ | 2020-03-09 14:57:02

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Son yıllarda siyasi ve ekonomik nedenlerle çok sayıda göç alan ülkemizde Yabancılar Hukuku her geçen gün önem kazanmaktadır. Yine yabancı ülke vatandaşlarının yabancılar şube, deport işleri, yabancıların yer aldığı ceza davaları, yabancıların yer aldığı hukuk davalarında hukuki yardım alınması gerektiğini düşünmekteyiz.


Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Son yıllarda siyasi ve ekonomik nedenlerle çok sayıda göç alan ülkemizde Yabancılar Hukuku her geçen gün önem kazanmaktadır.

Yine yabancı ülke vatandaşlarının yabancılar şube, deport işleri, yabancıların yer aldığı ceza davaları, yabancıların yer aldığı hukuk davalarında hukuki yardım alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

Türk vatandaşı olmayanların ülkemizde oturmaları için vize süresi içerisinde oturma izni almaları gerekmektedir.

Oturma izni ikamet izni olarak da bilinmekte olup birden fazla ikamet izni vardır.

Eskişehir ve civar illerde, ülkemizde oturma izni almak isteyen yabancıların şahsi durumlarına göre kendilerine uygun ve sorun çıkmayacak bir şekilde oturma iznine başvurulması ile;

 

YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARINA İÇİN;

  • Çalışma izinlerinin alınması,
  • Türk Vatandaşlığına başvuru yapılması ve ilgili sürecin takip edilmesi,
  • Ülkemizde yaşamak isteyen yabancıların oturma izin başvurularının yapılması, süreçlerinin takip edilmesi, oturma izin sürelerinin uzatılması,
  • Ülkemizde gayrimenkul almak istemeleri halinde gayrimenkul alımı ile ilgili hukuki süreçlerin takip edilmesi,
  • Yabancıların çalışma izinlerinin alınması konusunda gerekli başvuruların yapılması,
  • Yabancıların Türk Vatandaşlığına başvuru yapması ve ilgili sürecin takip edilmesi,
  • Ülkemizde oturma izni almak isteyen yabancıların başvurularının yapılması ve ilgili sürecin takip edilmesi,
  • Ülkemize yatırım yapmak, ülkemizden gayrimenkul satın almak isteyen yabancılara hukuki hizmet verilmesi,
  • Deport (Sınır dışı etme) kararına itiraz edilmesi, kaldırılmasıkonularında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.